THG ingenuity Polityka Prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI THG INGENUITY

POLITYKA PRYWATNOŚCIW ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WWW.ANASTASIABEVERLYHILLS.PL

W przypadku użytkowników zamawiających produkty za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.anastasiabeverlyhills.pl („Witryna”), The Hut.com Limited („my”, „nas”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 05016010, z siedzibą i głównym adresem handlowym pod adresem 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ, jest administratorem danych w odniesieniu do wszystkich danych osobowych gromadzonych w związku ze sprzedażą produktów za pośrednictwem Witryny.

Anastasia Beverly Hills, LLC jest administratorem danych w odniesieniu do wszystkich innych danych osobowych, które są przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Anastasia Beverly Hills, LLC można znaleźć w polityce prywatności Anastasia Beverly Hills, LLC w Witrynie. 

Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?
Zbieramy od Ciebie następujące dane osobowe, gdy przekazujesz je nam bezpośrednio i poprzez korzystanie z Witryny:
• Informacje transakcyjne i rozliczeniowe związane z zakupami u nas lub przy użyciu Witryny (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, dane karty kredytowej/debetowej i inne informacje dotyczące dostawy).

Do czego wykorzystujemy te dane osobowe?

Wykorzystujemy następujące dane osobowe:
• W celu realizacji zamówienia i prowadzenia konta online użytkownika.
• W celu zarządzania i odpowiadania na wszelkie zapytania lub skargi związane z zamówieniem użytkownika.
• Dla celów bezpieczeństwa, w celu zbadania oszustwa i w razie potrzeby w celu ochrony nas samych i stron trzecich.
• Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w oparciu o następującą podstawę prawną wynikającą z przepisów o ochronie danych:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy z Tobą (np. w przypadku dokonania zakupu u nas, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu przetworzenia płatności i realizacji zamówienia).
  • Ponieważ uzyskaliśmy Twoją zgodę (np. gdy kontaktujesz się z nami w sprawie zapytania).

  Komu udostępniamy te dane osobowe?
  Twoje dane osobowe udostępniamy stronom trzecim w następujących okolicznościach:
  • innym spółkom należącym do naszej grupy spółek, jeśli jest to konieczne do obsługi Witryny.
  • naszym dostawcom i usługodawcom pracującym dla nas, np. podmiotami przetwarzającymi płatności i firmami dostawczymi.
  • naszym doradcom zawodowym i prawnym.
  • stronom trzecim zaangażowanym w zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie.
  • organom ścigania lub innym organom rządowym, np. w celu zgłoszenia oszustwa lub w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek.
  • w innych przypadkach, gdy mamy na to Twoją zgodę lub jest to prawnie dozwolone.

Przechowywanie i retencja

Korzystamy z usług dostawców na całym świecie. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach poza Europą, w tym w krajach, w których może Tobie przysługiwać mniej praw w odniesieniu do Twoich danych niż na mocy prawa lokalnego. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, zapewnimy odpowiednią ochronę praw użytkownika do prywatności za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych UE. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.


Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będziemy ich potrzebować do celów określonych powyżej, a zatem okres ten będzie się różnić w zależności od Twojej interakcji z nami. Na przykład, jeśli dokonałeś u nas zakupu, będziemy przechowywać dokumentację zakupu przez okres niezbędny do fakturowania, celów podatkowych i gwarancyjnych.

Jeśli nie będziemy już musieli przechowywać Twoich danych, usuniemy je.

Bezpieczeństwo.

Ta Witryna zapewnia szyfrowanie danych podczas opuszczania Witryny. Proces ten polega na przekształceniu informacji lub danych w kod, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Niniejsza Witryna przestrzega tego procesu i stosuje bezpieczne metody w celu zapewnienia ochrony wszystkich transakcji kartami kredytowymi i debetowymi. Metody szyfrowania, takie jak SSL, są wykorzystywane do ochrony danych klientów przesyłanych do i z tej Witryny za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacji.


Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ochronę danych osobowych przez cały czas, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i integralności informacji, które zostały przesłane do Witryny.


Dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia i nie powinna być przez nie używana. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18. roku życia.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także, w określonych okolicznościach, prawo do przekazania swoich danych osobowych innemu podmiotowi w powszechnie używanym formacie.

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do określonych celów.

Masz również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, na przykład, gdy nasze cele przetwarzania jego danych osobowych dobiegły końca; gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nasTwoich danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy, a my nie mamy nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz gdy nasze przetwarzanie opierało się na Twojej zgodzie, którą wycofałeś.

Będziemy spełniać wszelkie żądania dotyczące wykonywania Twoich praw zgodnie z obowiązującym prawem. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka ograniczeń tych praw i mogą wystąpić okoliczności, w których nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania. Aby złożyć wniosek dotyczący danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. Masz również prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z aspektów naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem swojego konta poprzez nasze internetowe centrum wiadomości.

Adres: Customer Services, Meridian House, Gadbrook Park, Cheshire, CW9 7RA

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2022