Warunki Uzytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2022 r.

 1. INFORMACJE O NASZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA

1.1 Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) określają zasady korzystania z naszej strony internetowej www.anastasiabeverlyhills.pl(„Strona”).

1.2 Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.3 Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

1.4 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i wydrukowanie ich kopii do wykorzystania w przyszłości, ponieważ nie będziemy przechowywać kopii niniejszych Warunków i możemy je od czasu do czasu aktualizować. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

2. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Kim jesteśmy

2.1 Witryna jest własnością Anastasia Beverly Hills, LLC („ABH”) i jest obsługiwana w naszym imieniu przez The Hut.com Limited („Hut” („Hut”), a łącznie „my”, „nas” lub „nasz”)

2.2 Hut jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 05016010. Nasz adres siedziby i główny adres handlowy znajduje się pod adresem 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ . Nasz numer rejestracyjny VAT to GB974860768.

Jak mogę się z wami skontaktować?

2.3 Aby skontaktować się z nami, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, logując się na swoje konto za pośrednictwem naszego Centrum pomocy.

2.4 Jeśli chcesz złożyć skargę lub uważasz, że jakikolwiek materiał pojawiający się w Witrynie jest obraźliwy, budzący zastrzeżenia lub potencjalnie zniesławiający, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych podanych w sekcji 2.3 powyżej i podanie pełnych szczegółów dotyczących charakteru skargi oraz materiałów, których skarga dotyczy.

3. INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE

Czy istnieją inne warunki, które mają zastosowanie podczas korzystania z Witryny?

3.1 Niniejsze Warunki odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania z Witryny:

 • Nasza Polityka prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 2 (Jak wykorzystujemy dane użytkownika).
 • Nasza Polityka dotycząca plików cookie, która zawiera informacje na temat plików cookie w naszej Witrynie.

Czy istnieją inne warunki, które mogą mnie dotyczyć?

3.2 Jeśli kupujesz towary lub usługi za pośrednictwem naszej Witryny, wówczas Warunki sprzedaży Hut będą miały zastosowanie do sprzedaży tych towarów i usług Tobie.

4. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Nasze prawo do wprowadzania zmian w Warunkach

4.1 Możemy okresowo aktualizować niniejsze Warunki. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez stosowne ogłoszenie w Witrynie.

Kiedy zmiany będą miały zastosowanie?

4.2 Zmiany będą miały zastosowanie do korzystania z Witryny przez użytkownika po przekazaniu przez nas takiego powiadomienia.

Co mam zrobić, jeśli nie chcę zaakceptować zmian?

4.3 Jeśli nie chcesz zaakceptować nowych warunków, nie powinieneś kontynuować korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie wejścia w życie zmian oznacza Twoją zgodę na przestrzeganie nowych warunków.

4.4 Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, aby upewnić się, że rozumiesz warunki obowiązujące w danym momencie.

5. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY W WITRYNIE

Od czasu do czasu możemy aktualizować i zmieniać Witrynę. Postaramy się powiadomić Ciebie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach.

6. KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

Musisz zapewnić bezpieczeństwo swoich danych konta

6.1 Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich żadnym osobom trzecim.

Możemy wyłączyć dostęp do Twojego konta

6.2 Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosowałeś się do któregokolwiek z niniejszych Warunków.

6.3 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny lub hasło, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić.

Korzystanie z Witryny internetowej przez użytkownika

6.4 Witrynę udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zobowiązujesz się nie korzystać z Witryny internetowej w celach komercyjnych lub biznesowych.

6.5 Z Witryny internetowej można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących Witryny i korzystania z niej.

6.6 Możesz pobierać i wyświetlać zawartość Witryny na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na żadnym serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci) lub wydrukować jedną kopię takiej zawartości na własny, niekomercyjny użytek. Nie możesz w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów lub treści zamieszczonych w Witrynie.

6.7 Nasz status (i status wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści w Witrynie musi być zawsze uznawany.

Czego nie mogę zrobić?

6.8 Zabrania się świadomego:

 • przesyłania lub transmitowania za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek wirusów komputerowych, trojanów, robaków, bomb logicznych lub czegokolwiek innego zaprojektowanego w celu zakłócania, przerywania lub zakłócania normalnych procedur operacyjnych komputera;
 • przesyłania lub transmitowania za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub obscenicznym;
 • prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Witryną;
 • aatakowania naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub ataku typu „rozproszona odmowa usługi”;
 • wykorzystywania Witryny do wysyłania lub publikowania nękających, obraźliwych lub zawierających groźby wiadomości;
 • żądania haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem, w tym ukrytych stron, linków lub obrazów;
 • przekazywania informacji instruktażowych dotyczących nielegalnych działań lub zagrażających naszym relacjom z partnerami, klientami lub dostawcami;
 • prób ukrycia lub wprowadzenia w błąd co do tożsamości nadawcy lub osoby przesyłającej informacje lub w inny sposób naruszenie czyjejś prywatności;
 • zakłócania normalnego przepływu Usług, w tym jakiegokolwiek dialogu w ramach Usług, lub działania w inny sposób, który negatywnie wpływa na innych uczestników;
 • wysyłania spamu lub innych komunikatów marketingu bezpośredniego lub publikowania, przesyłania lub linkowania do niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych lub innych form nagabywania lub treści komercyjnych;
 • umyślnego lub nieumyślnego wykonywania lub promowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, prowincjonalne/stanowe, krajowe lub międzynarodowe, w tym między innymi wszelkie przepisy mające moc prawną podczas korzystania z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu;
 • publikowania recenzji lub korzystania z Witryny w inny sposób, który szkodzi wizerunkowi lub prawom ABH, innych użytkowników lub osób trzecich;
 • używania robota, pająka lub innego automatycznego programu lub urządzenia lub ręcznego procesu do monitorowania, kopiowania, podsumowywania lub w inny sposób wyodrębniania informacji z Witryny w całości lub w części, w tym, bez ograniczeń, tworzenia jakichkolwiek ramek w innych usługach odnoszących się do dowolnych części Witryny lub jakichkolwiek ramek w dowolnych częściach Witryny odnoszących się do innych części Witryny; lub
 • prób obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób ingerowania w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów zastrzeżonych lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny.

6.9 Naruszenie sekcji 6.8 stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Witryny zostanie natychmiast wstrzymane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy lub inne szkodliwe materiały

6.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Witryny lub pobieraniem przez Ciebie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Witrynie lub w jakiejkolwiek witrynie z nią powiązanej.

Możemy monitorować korzystanie z Witryny przez Ciebie

6.11 Możemy ujawnić takie informacje organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa.

6.12 Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy obowiązku monitorowania Twojego dostępu do Witryny lub korzystania z niej, ale mamy do tego prawo w celu prowadzenia Witryny, zapewnienia przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków lub przestrzegania obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, agencji administracyjnej lub innego organu rządowego. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za naruszające niniejsze Warunki lub w inny sposób szkodliwe dla udostępnianej Witryny.

7. PRZESYŁANIE TREŚCI NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

7.1 Za każdym razem, gdy publikujesz treści w naszej Witrynie, wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że:

 • jesteś właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do publikowanych przez siebie treści;
 • treść i materiały są dokładne; oraz
 • korzystanie z treści i materiałów nie spowoduje szkody żadnej osobie ani podmiotowi (w tym, że treści lub materiały nie są zniesławiające).

Użytkownik zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko nam przez osoby trzecie, wynikającymi z lub w związku z naruszeniem niniejszego punktu 7.1. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez Ciebie postanowień punktu 7.1.

Twoje prawa do treści publikowanych w naszej Witrynie

7.2 Wszelkie treści przesłane do naszej Witryny będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do treści, ale jesteś zobowiązany do udzielenia nam (i naszym sublicencjobiorcom, jeśli jest to wymagane) licencji na korzystanie, kopiowanie, modyfikowanie i dostosowywanie treści oraz na ich dystrybucję i udostępnianie stronom trzecim (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 7.6).

7.3 Zgadzasz się zrzec się prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor treści oraz prawa do sprzeciwu wobec uwłaczającego traktowania treści.

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić Twoją tożsamość stronom trzecim

7.4 Możemy być zmuszeni do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że treści opublikowane lub przesłane przez użytkownika do naszej Witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub praw do prywatności.

Możemy usunąć Twoje treści

7.5 Możemy usunąć dowolny Twój wpis w naszej Witrynie, jeśli w naszej opinii nie jest on zgodny z naszymi wytycznymi.

Twoje prawa do korzystania z treści przesłanych przez Ciebie do naszej Witryny internetowej

7.6 Przesyłając lub publikując treści w naszej Witrynie, przyznajesz nam następujące prawa do korzystania z tych treści:

 • niewyłączne, nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach; oraz
 • udzielasz nam i naszym sublicencjobiorcom prawa do korzystania z nazwy przesłanej przez Ciebie w związku z takimi treściami.

7.7 W przypadku uzasadnionego żądania, zgadzasz się podjąć dalsze działania i wykonać wszelkie dokumenty, które mogą być od czasu do czasu niezbędne do nadania pełnej skuteczności niniejszemu paragrafowi 7.

8. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Wszystkie Twoje dane osobowe będziemy traktować jako poufne i będziemy je przetwarzać i wykorzystywać wyłącznie zgodnie z Globalną Informacją o Ochronie Prywatności ABH lub Polityką Prywatności Hut, w zależności od przetwarzanych danych osobowych.

8.2 Korzystając z tej Witryny:

 • wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne; oraz
 • upoważniasz Hut do przekazywania informacji (w tym zaktualizowanych informacji) w celu uzyskania informacji od stron trzecich, w tym między innymi numerów kart debetowych lub kredytowych lub raportów kredytowych w celu uwierzytelnienia Twojej tożsamości, weryfikacji karty kredytowej, uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej i autoryzacji poszczególnych transakcji zakupu.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

Nasze prawa własności intelektualnej do Witryny internetowej i jej treści

9.1 Z wyjątkiem linków do stron internetowych osób trzecich, Treści zawarte lub składające się na Witrynę, w tym informacje, dane, oprogramowanie, zdjęcia, wykresy, filmy, kroje pisma, grafika, muzyka, dźwięki i inne materiały, z wyłączeniem treści generowanych przez użytkowników (łącznie „Materiały własne”) są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami lub innymi prawami własności, a prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub opracowanych w przyszłości. Wszystkie Materiały własne są chronione prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe na mocy amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich, a ABH posiada, w najszerszym zakresie dozwolonym przez te prawa, prawa autorskie do wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania takich Materiałów własnych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych lub licencjonowanych, nie możesz kopiować, modyfikować, usuwać, rozszerzać, dodawać, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, dzierżawie lub wynajmie, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Materiałów zastrzeżonych, w całości lub w części. Modyfikowanie materiałów pojawiających się w Usługach lub wykorzystywanie takich materiałów w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie naszych praw autorskich i innych praw własności. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

9.2 Logo ABH i inne znaki towarowe na stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli i są własnością, są licencjonowane lub, w razie potrzeby, są używane za zgodą ABH i nie mogą być powielane, kopiowane ani manipulowane w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

9.3 Nie wolno Ci korzystać z naszej własności intelektualnej bez naszej zgody, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w sekcji 6 (Korzystanie z naszej Witryny).

10. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE STRONY INTERNETOWE, DO KTÓRYCH LINKI ZAMIESZCZAMY

10.1 Dla Twojej wygody Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub materiałów dostarczanych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez nas tych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać.

10.2 Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dostępność, przydatność lub zawartość takich stron internetowych, ani nie sprawdzamy ani nie popieramy ich ani żadnych poglądów w nich wyrażonych.

10.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności lub zawartość takich stron internetowych, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub przestępstwa spowodowane lub rzekomo spowodowane, które mogą wynikać z korzystania z nich przez użytkownika.

11. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA INFORMACJACH ZAWARTYCH W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ

11.1 Treści zamieszczone na naszej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ona porady, na której należy polegać. Użytkownik musi uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zamieszczonych w naszej Witrynie.

11.2 Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

11.3 Jeśli zostaniemy poinformowani o jakichkolwiek nieścisłościach w materiałach zamieszczonych w Witrynie, poprawimy je tak szybko, jak to będzie możliwe.

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE

12.1 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz wszelką odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

12.2 Zapewniamy Tobie dostęp do Witryny bezpłatnie i z zastrzeżeniem punktu 12.1 powyżej, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane w całości lub w części przez:

 • niezgodność Witryny z jakimkolwiek sprzętem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi użytkownika;
 • problemy techniczne, w tym błędy lub przerwy w działaniu Witryny;
 • nieprzydatność, niewiarygodność lub niedokładność Witryny; oraz
 • niespełnienie wymagań użytkownika przez Witrynę.

12.3 Witryna jest udostępniana na zasadzie „taka, jaka jest” i „taka, jaka jest dostępna”, bez żadnych oświadczeń ani rekomendacji, a my nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z nią i jej użytkowaniem. Przyjmujesz do wiadomości, że nie możemy zagwarantować i nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność Witryny i wszelkich informacji dostarczonych przez Ciebie. Ponosisz ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

13. NASZE PRAWA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ CIEBIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

13.1 W przypadku nielegalnego i/lub nieuprawnionego korzystania z Witryny i/lub nieprzestrzegania niniejszych Warunków możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne, w tym między innymi tymczasowo lub na stałe usunąć Twoją rejestrację i prawo do korzystania z Witryny.

14. MOŻEMY ZAWIESIĆ LUB WYCOFAĆ NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ

14.1 Nasza Witryna jest udostępniana bezpłatnie.

14.2 Możemy zawiesić lub wycofać całość lub część naszej Witryny z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.

14.3 Możemy wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, które Tobie udostępniliśmy, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie wybrane, czy przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej opinii nie zastosowałeś się do któregokolwiek z niniejszych Warunków.

15. NIKT INNY NIE MA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z TYCH WARUNKÓW

Tylko ty i my jesteśmy uprawnieni do egzekwowania niniejszych Warunków. Żadna inna osoba nie będzie uprawniona do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

16. CO SIĘ STANIE, JEŚLI CZĘŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW STANĄ SIĘ NIEWAŻNE?

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków.

17. NAWET JEŚLI OPÓŹNIMY EGZEKWOWANIE TYCH WARUNKÓW, NADAL MOŻEMY JE EGZEKWOWAĆ PÓŹNIEJ

Jakiekolwiek opóźnienie lub zaniechanie przez nas wykonania lub zrzeczenie się przez nas praw przysługujących nam na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi nie ograniczy ani nie ograniczy przyszłego wykonywania lub egzekwowania tych praw.

18. PRAWO KTÓREGO KRAJU MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SPORÓW?

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie, z zastrzeżeniem, że jeśli działasz jako konsument i jesteś rezydentem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś konsumentem i rezydentem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji.